Tandvård i Sverige

Barn och ungdomar folkbokförda i Stockholms Län har gratis tandvård till och med det år de fyller 23 år.
Det följer av Tandvårdslagen (1985:125)  7 § pkt. 1 och 15a § första stycket. Landstinget ansvarar för tandvård enligt Tandvårdslagen.  För den som är folkbokförd i annat landsting än Stockholm rekommenderas att söka information relevant för sitt hemlandsting. Vissa landsting erbjuder tandvård utan kostnad för ungdomar i ytterligare något år, t ex är tandvården i Göteborg gratis upp till 23 år.
Om man vill uppsöka tandläkare utanför sitt landstingsområde rekommenderas att först stämma av med sitt hemlandsting huruvida de är beredda att stå för kostnaden.
Fr o m det år man fyller 20 år omfattas man av det statliga tandvårdsstödet.
Lagen om statligt tandvårdsstöd (2008:145) ligger till grund och rätten till det statliga tandvårdsstödet baseras på bosättningsbegreppet i Socialförsäkringsbalken.
Försäkringskassan administrerar det statliga tandvårdsstödet. Det statliga tandvårdsstödet har två delar:

  • tandvårdsbidrag i första hand tänkt att användas för undersökningar och förebyggande vård

Den 1 juli varje år får du ett nytt tandvårdsbidrag. Det finns som ett tillgodohavande hos Försäkringskassan. Du behöver inte ansöka utan säger till tandläkaren eller tandhygienisten att du vill använda ditt tandvårdsbidrag för att betala en del av kostnaden.
Hur stort bidraget är beror på hur gammal du är.
Till och med det år som du fyller 29 är bidraget 300 kronor per år.
Från och med det år du fyller 30 och till och med det år du fyller 74 är bidraget 150 kronor per år.
Från och med det år du fyller 75 är bidraget 300 kronor per år.

  • högkostnadsskydd

Högkostnadsskyddet innebär att du bara behöver betala en del av kostnaden själv vid större behandlingar. Försäkringskassan betalar ersättning för resten direkt till din tandläkare. Du står själv för tandvårdskostnader som har ett referens­pris på upp till 3 000 kronor. Sedan får du ersättning för:
50 procent av kostnader över 3 000 SEK 85 procent
av kostnader som överstiger 15 000 kronor.