Kontaktperson Försäkringskassan

Utrikesdepartementets kontaktperson gällande försäkringstillhörighet på Försäkringskassan är från oktober 2022 Malin Bekkebråten, e-mail: malin.bekkebraten@forsakringskassan.se

Gällande frågor som hamnar utanför det området är vi för närvarande hänvisade till FK:s servicenummer 0771-524524 för att bli vidarehänvisade till den avdelning ärendet gäller.