Medföljarhandläggarens jul- och nyårsbrev (also in English)

Read the letter in English

Kära medföljare,

Året närmar sig sitt slut och min första termin som medföljarhandläggare likaså.

Här kommer en liten summering av som hänt på området och vad som är i pipeline.

En antal medföljare och medarbetare har kontaktat mig i olika frågor, varav de flesta har rört sig om distansarbete och försäkringskassetillhörighet. Jag har också hört av flera ambassaders kontaktpersoner som har bett om underlag till medföljarmöten och som även delat idéer och tankar, vilket jag sätter stort värde på.

Ett arbete att försöka få fram en ”bästa praxis” gällande distansarbete pågår.

Under hösten utsågs en (ny) kontaktperson för UD på Försäkringskassan. Hon tog till en början hand om alla typer av frågor, men meddelade senare att hon fått besked att hennes roll endast var att besvara frågor som rör försäkringskassetillhörighet. Kontaktnätet på Försäkringskassan har därefter vidgats och min tolkning är också att den interna kommunikationen hos Försäkringskassan håller på att förbättras.

Beskedet från Försäkringskassan att utsända och familjemedlemmar i EU/EES och Schweiz ska till höra den svenska Försäkringskassan och inte den lokala i stationeringslandet har mött blandade reaktioner. I skrivande stund väntar vi på återkoppling från Försäkringskassan gällande tillvägagångssättet för att få ersättning för sjukvårds- och läkemedelskostnader.

Sverige har fått en ny regering och glädjande nog har både utrikesminister och kabinettssekreterare uttryckt intresse för de frågor som rör UD-personalens familjemedlemmar.

Under hösten kom det till vår kännedom att Socialdepartementet initierat en utredning som delvis följer upp de frågor som lyftes i betänkandet från 2017 Svensk social trygghet i en globaliserad värld” (SOU 2017:05).”

Den pågående utredningen går under namnet ”Ett trygghetssystem för alla – översyn av regelverket för sjukpenninggrundande inkomst”. I direktivet står bland annat att utredaren ska ”analysera behovet av att utöka SGI-skyddet för utsända och för medföljande”. I möte med utredarna framgick att det förslag som kommer att läggas fram innebär ett steg i positiv riktning beträffande den sjukpenninggrundande inkomsten för medföljarna.  Uppdraget ska redovisas senast 20 april.

När det gäller de bilaterala avtalen som tillåter yrkesutövning för medföljare på stationeringsorten är rörelserna långsamma. Processen fram till ett regeringsbeslut innehåller många steg och avtalsutkasten fastnar – ibland hos mottagarlandet, ibland på Regeringskansliet. Min förhoppning är att de fyra avtal som närmast är aktuella kan bli färdiga i början på nästa år.

Slutligen vill jag flagga för den externa webbplatsen spouses.se som är uppdaterad och kompletterad med viss information.

Jag önskar nu er alla en riktigt fröjdefull jul och hoppas att ni som arbetar får en skön vila och ni som inte yrkesarbetar fortsätter att njuta av friheten och de möjligheter som livet som medföljare ger.

Åsa Karén Persson