Personlig säkerhet

Den här informationen kommer från UD:s intranät.

Allmänna råd rörande personsäkerheten finns i skriften ”Personlig säkerhet – Råd till dig som flyttar utomlands”.  Skriften innehåller rekommendationer om säkerhetsmässigt beteende och förhållningssätt för utlandsstationerade i en rad olika avseenden. Närmare uppgifter om viktiga säkerhetsåtgärder i det nya värdlandet finner du i stationsrapporten. Du kan även kontakta UD SÄK före utresan.
I vissa särskilt hotade länder ska också kompletterande utbildning i personlig säkerhet inplaneras. UD SÄK och P UTV ger närmare information om sådan utbildning.
Säkerhetstänkandet måste genomsyra hela familjen. Det gäller att diskutera igenom situationen i landet man ska till, och väl där skapa regler och rutiner som är lätta att följa för alla familjemedlemmar – inte bara i särskilt hotade länder.
Två faktorer av särskild betydelse för den personliga säkerheten bör här uppmärksammas. Det är av stor vikt att välja bostadens läge med omsorg. I säkerhetshänseende är läget avgörande. Åtskilligt i en bostadssituation kan rättas till i efterhand men inte valet av ett osäkert bostadsområde.
I nästan alla länder utgör trafikolyckor det i särklass allvarligaste säkerhetsproblemet. Den svenska trafikkulturen, ”Alltid bilbälte – aldrig alkohol i trafiken”, bör därför vara en självklarhet för utsända, även utanför Sverige.
Vid utlandsmyndigheten är det myndighetschefen som är ansvarig för de utsändas och deras familjemedlemmars säkerhet. Det är chefens uppgift att se till att nödvändiga skyddsåtgärder vidtas för myndighetens personal och för medföljande familjemedlemmars säkerhet. Detta framgår av ”Regeringskansliets föreskrifter om säkerhet och skydd vid utlandsmyndigheterna”, UF 2011:6. I praktiken har varje individ ansvar för sin egen säkerhet.