Now more information in English – press the button In English above

Senaste nytt

I början av året skickades en enkät ut till medföljare i utlandsorganisationen. Syftet var att ”mäta temperaturen” och få en indikation på hur man upplever sin situation. 198 svarade och många intressanta och värdefulla synpunkter kom in. Läs mer och se hela enkätresultatet

Om Spouses och medföljarfrågorna på UD

Hej och välkommen till spouses!

Informationen på den här webbplatsen är främst riktad till dig som är eller kommer att bli medföljare till en UD-tjänsteperson. Att utlandsvistelsen blir en positiv erfarenhet för hela familjen är en viktig beståndsdel i UD:s personalpolitik. Det handlar inte bara om trivsel och integrering på stationeringsorten, utan också om social och ekonomisk trygghet och möjlighet till förvärvsarbete. Att flytta tillbaka till Sverige kan också innebära vissa utmaningar. På UD:s personalenhet finns en medföljarhandläggare och på utlandsmyndigheterna finns en kontaktpersonför medföljarfrågor. Läs mer om medföljarhandläggaren och kontaktpersonen här

Om du ser något på denna webbplats som inte stämmer eller tycker något behöver förtydligas alternativt om du behöver mer utförlig information kontakta medföljarhandläggaren, Åsa Karén Persson (UD P AG2). Åsa nås på telefon 076-1366305 eller e-post asa.karen.persson@gov.se