Inför utlandsstationering

Att lämna Sverige, sitt arbete och bo utomlands som medföljare till en utsänd tjänsteman, ändrar för det mesta radikalt familjens livsföring. Inför flytten ställer man sig många övergripande frågor, till exempel:

  • Kan jag få tjänstledigt från mitt arbete och i så fall hur länge?
  • Hur kan jag skydda min sjukpenninggrundade inkomst under stationeringen?
  • Hur stora är mina chanser att få arbete ute?
  • Hur påverkas min pension?
  • Vilka skolor är aktuella för barnen?

De val man gör och de beslut man fattar kommer att ha återverkningar på familjen, och för medföljaren, när det är dags att summera yrkesliv och pension.