Barnomsorg och skola för barnen

UD har ingen överenskommelse med vare sig Stockholms stad, annan hemkommun eller Skolverket om att barn till UD-tjänstemän ska få behålla sin plats i kö, eller ges förtur till kommunal förskola eller grundskola under utlandsstationering. Skollagen (SFS 2010:800) gäller lika för alla.
Medföljarhandläggaren kan skriva ett stödintyg när ni ska flytta hem och det är aktuellt med skolplats. Huvudsakligen skrivs intyg för barn som ska börja i internationell skola till exempel med engelska som skolspråk eller med IB-curriculum. Sådana skolor ger i flera fall förtur till barn i familjer som har temporär status i Stockholm, t ex UD-anställda som har förflyttningsplikt. Huruvida intyget har någon effekt vid ansökan till kommunal skola är osäkert.
Exempel på skolor i Stockholm med undervisning på annat språk än svenska hittar du här.

Förskola och familjedaghem

Barn som är mellan ett och fem år kan gå i förskola eller familjedaghem (pedagogisk omsorg) under den tid då du som vårdnadshavare arbetar eller studerar. Om du är föräldraledig med ett mindre barn får dina äldre barn gå högst sex timmar per dag i förskolan eller familjedaghemmet.  Information om förskolor samt regelverk, avgifter och platsgaranti finns på Stockholms stads webbplats samt på respektive hemkommuners hemsidor. Skolverkets information/juridiska vägledning; Erbjudande av plats i förskola kan du läsa här.
Öppettider i förskolan – som förälder har du rätt att ha ditt barn på förskolan inom det som kallas för ramtid. Ramtiden är den maxtid en förskola måste hålla öppet om det finns ett behov av det. Ramtiden är mellan kl 06.30 och 18.30 alla helgfria vardagar förutom julafton, midsommarafton och nyårsafton.
Om du kommer flytta till Stockholm ansöker du enklast om plats på förskola eller familjedaghem via Stockholms stads webbplats – e-ansökan. Efter att du har ansökt om plats kan du logga in och följa ditt ärende. Då kan du se din köplats, ändra dina uppgifter samt tacka ja eller nej till en plats. För att logga in behöver du e-legitimation.  De förskolor och familjedaghem som det inte går att ansöka till genom e-tjänsten, kontaktar du själv. Ansök om förskoleplats så snart som möjligt när ni vet att ni ska flytta hem. Med tanke på platsgarantin rekommenderas att ansökan lämnas in minst 4 månader i förväg. Om du har boende i en annan kommun kontakta respektive kommunförvaltning.
Förskoleklass  – Det år ditt barn fyller sex år har hon eller han rätt att börja i en förskoleklass. Det är en frivillig, avgiftsfri övergång mellan förskola och skola.

Skolbarnomsorg

Under den skolfria delen av skoldagen och på loven har ditt barn möjlighet att vara på fritidshem och fritidsklubb (så kallad skolbarnomsorg).  Ditt barn har rätt till plats i fritidshem mellan 6 och 9 års ålder, under den tid som du som förälder arbetar eller studerar. Det samma gäller om du som förälder är arbetslös, under den tid som du aktivt söker arbete. Barnen har även rätt till fritidshemsplats under föräldraledighet vid nyfött syskon.
Från och med årskurs 4 kan ditt barn vara med i en fritidsklubb. Det är en öppen fritidsverksamhet för barn mellan 10 och 12 år.
Mer information om fritidshem och fritidsklubb finns bl.a. på Stockholms stads webbplats.

Grundskolan

Skolvalsperioden, då du kan ansöka om plats på kommunala och ett antal fristående skolor via e-tjänst på exempelvis Stockholms stads webbplats, är 15 januari–15 februari. I mars skickar skolorna ut skriftliga antagningsbesked och från och med den 15 mars kan du logga in i e-tjänsten och se vilken skola du blivit erbjuden plats på.

Alla nyanlända ska kontakta Start Stockholm och boka ett möte. Läs mer under Från val till plats i skola respektive Regler för antagning i grundskolan – Stockholms stad på Stockholms stads webbplats.

Ansökan utanför sökperioden 15 januari–15 februari

Du kan söka skola utanför den ordinarie sökperioden 15 januari-15 februari om du till exempel flyttat eller vill byta skola. Läs hur du går till väga

 Utförlig information om skolor finns på Stockholms stads webbplats. Har du frågor vänder du dig direkt till den skola som du är intresserad av.
Fristående skolor kan ha kösystem och då kan det vara avgörande att ställa sig i kö i god tid. Kontakta skolan för att få information om ansökningsprocessen – både tidpunkter och relevanta underlag. Fristående skolor är öppna för alla och måste vara godkända av Skolinspektionen. Undervisningen i fristående skolor ska i huvudsak ha samma mål som kommunala skolor, men kan ha en inriktning som skiljer sig från de kommunala skolornas.
Antagning till fristående skolor sker utifrån de urvalsgrunder som är angivna i skolans tillstånd från Skolinspektionen. Urvalsgrunderna är unika för varje fristående skola och kan skilja sig från de regler som gäller för kommunala grundskolors urvalsgrunder. De vanligaste urvalsgrunderna vid fristående grundskolor är syskonförtur och kötid.

Gymnasieskola

I Stockholms stad finns det över 80 gymnasieskolor och cirka 10 gymnasiesärskolor, kommunala och fristående. Du kan börja i gymnasiet till och med det första kalenderhalvåret det år du fyller tjugo. På exempelvis Stockholms stads webbplats kan du hitta information om gymnasieskolor och göra jämförelser.
Du söker till gymnasiet via Gymnasieantagningens webbplats. Gymnasieantagningen Stockholms län (GSL) är ett gemensamt antagningskansli för 25 av Stockholms läns kommuner samt Håbo och Gnesta kommun och ansvarar för antagningen till de kommunala och de fristående gymnasieskolorna. Där finner du också mer information om hur ansökningen och antagningen går till. Du behöver inloggningsuppgifter/lösenord för att kunna söka. Kontakta Gymnasieantagningen via e-post gyantagningen@ksl.se för eventuella frågor och för att be om lösenord – ange ditt namn och personnummer.
Din ansökan ska ha kommit in via webben senast den 15 februari. Det är omval mellan 24 april och 15 maj. Då kan du göra om ditt val eller ändra rangordningen av de olika utbildningar du har ansökt till.

Utländska betyg? Läs information nedan hämtad från Gymnasieantagningens webbplats!

Fri kvot – särskilda skäl och utländska betyg

Din ansökan till gymnasiet kan prövas i fri kvot på grund av starka särskilda skäl eller om du har utländska betyg. Det betyder att du har möjlighet att bli antagen till en utbildning vid sidan av den vanliga antagningen. För att bli antagen i fri kvot måste du fortfarande vara behörig till utbildningen för att kunna bli antagen.

Utländska betyg / fri kvot kan du läsa mer om här.”

.