FAQ

Här kommer några vanliga frågor och svar. Sidan uppdateras kontinuerligt.

 • Vem är medföljare?
  Följ länken och se definitionen i UVA och URA
 • Varför får jag som medföljare inte tillägget direkt till mig?
  Arbetsgivaransvaret gäller den utsände och därför knyts alla tillägg till den utsändes anställning
 • Hur högt är medföljartillägget?
  För 2024 är högstabeloppet 16 712 kr – följ länken och läs mer
 • Vad är tillägget tänkt att täcka?
  Kompensation för bortfall av lön (och därmed pension)
 • Är tillägget pensionsgrundande?
  Nej (och det går ju till tjänstemannen, inte medföljaren)
 • Görs någon avsättning till min pension under stationeringstiden? Nejläs mer om pension
 • Om jag säger upp mig från mitt arbete i Sverige, kan jag få A-kassa under utlandsvistelsen? Nej, generellt måste du bo och arbeta i Sverige för att kunna få ersättning från a-kassan Särskilda regler gäller för EU/EES, Storbritannien och Schweiz. Läs mer om A-kassa
 • Kommer barnbidrag och andra ersättningar att fortsätta betalas ut under utlandsvistelsen? De bosättningsbaserade förmånerna betalas alltid ut till den utsände. Om du som medföljare skulle bli utskriven ur Försäkringskassan upphör utbetalningarna som görs i ditt namn.
 • Om min nuvarande arbetsgivare tillåter det, kan jag arbeta på distans i stationeringslandet? Ja, men du bör ta reda på var du är skattskyldig. Om arbetet varar längre än sex månader kan du bli skattskyldig i det land du befinner dig i. Läs mer på Skatteverkets hemsida. Du bör också kontakta försäkringskassan för information om din försäkring.
 • Vad händer med mina diplomatiska privilegier om jag börjar arbeta hos en lokal arbetsgivare i stationeringslandet? Om det finns ett avtal mellan Sverige och värdlandet behåller du i regel din straffrättsliga immunitet men förlorar den civil- och förvaltningsrättsliga immuniteten i din arbetsroll. Finns inget avtal kan den lokala lagstiftningen vara av betydelse.
 • Vad händer med mina diplomatiska privilegier om jag får en lokalanställning på utlandsmyndigheten? Samma sak som ovan
 • Vad innebär ett bilateralt medföljaravtal? Det är ett mellanstatligt avtal som ger medföljaren rätt att förvärvsarbeta i stationeringslandet. Läs mer
 • Vem kan jag kontakta på UD med mina frågor? Medföljarhandläggaren