På stationeringsorten

Så snart du anlänt till stationeringsorten bör du från utlandsmyndigheten efterlysa information relevant för orten.  Det kan vara sådant som telefonlistor – olika larmnummer, ambassadens telefonlista inklusive kollegornas hemtelefon- respektive mobiltelefonnummer, läkarlistan och information om sjukhus och apotek. Viktigt att också känna till hur man tar sig till närmsta sjukhus eller akutmottagning, om olyckan skulle vara framme. Beroende på vilken ort ni är på kan även information gällande säkerhetsregler och risker att förhålla sig till vara viktig att få del av i början av utlandsvistelsen.

Från utlandsmyndigheten ska ni få ett personligt försäkringscertifikat – Medical Insurance Certificate. Syftet med kortet är att den försäkrade snabbt ska få tillgång till sjukvård genom att sjukvårdsinrättningen genast kan konstatera att det finns en försäkring (dvs UVA/URA och UVA-plus) som täcker kostnaderna.

För länder inom EU/EES och Schweiz gäller särskilda regler för sjukvård. Läs mer här.

För att lära känna sin nya bostadsort är språkkunskaper viktiga – kom ihåg att de språklektioner som UD P UTV beviljat medföljaren ska vara uttagna senast sex månader efter tillträdet på stationeringsorten. Därefter finansieras språkutbildning för tjänsteman och medföljare (ej barn) av utlandsmyndighetens delegerade medel utifrån ekonomiska förutsättningar och enligt beslut av myndighetschefen.