Hälsoundersökning/vaccination

Hälsoundersökning inför utlandsstationering

Utrikesförvaltningens tjänstemän har rätt att i samband med utlandsstationering genomgå hälsoundersökning. Denna förmån gäller även medföljande familjemedlem (make/sambo och barn) inför utresa och på tjänstemannens stationeringsort. Undersökningen ska i första hand genomföras på RK/UD-Sida läkarmottagning inför utresan. Vid vistelse utanför Stockholms-området kan undersökningen, efter remiss från konsultationsläkaren, även utföras av annan läkare, till exempel vid någon av landets infektionskliniker. Hälsoundersökningen bör göras i god tid före utlandsstationeringen.
Till RK/UD-Sida läkarmottagning kan man också vända sig för konsultation vid sjukdom eller misstänkt sjukdom. Läkarmottagningen har störst belastning under sommarmånaderna. Det är därför lämpligt att om möjligt beställa tid för undersökning under perioden oktober-april. Vid kontakt med läkarmottagningen, som kan ske via telefon, e-post, fax och brev, ska du alltid uppge personnummer.

Vaccinationer

Dina vaccinationer ska ske i god tid före utresan, särskilt inför resa till Afrika, Asien och Sydamerika. Ta med det gula vaccinationskortet. Konsultationsläkarna föreslår de vaccinationer som behövs och arbetsgivaren står för kostnaden för dessa  för dig och din familj. Inför den nya stationeringen är dock kostnaden för medföljaren och medföljande barn en skattepliktig förmån. Under själva stationeringen är läkarbesök och vaccinationer inte skattepliktiga.

RK/UD-Sida läkarmottagning

För besök på mottagningen är tidsbokning obligatorisk. Vid kontakt med läkarmottagningen, som kan ske via telefon, e-post, fax eller brev, ska du alltid uppge personnummer.
Mottagningen är öppen vardagar kl. 08.30-16.00 (lokal svensk tid). Under övrig tid upprätthålls beredskapstjänst som nås via tjänstgörande sjuksköterska på telefon +46 10 601 03 10.

Adress Olof Palmes gata 9, 4 tr. 111 36 STOCKHOLM
Telefonnummer 010 – 601 03 10 (mottagning och beredskapstelefon)
405 5398 (via RK), 698 5528 (via Sida)
E-post udsida.med@aleris.se
Hemsida https://www.aleris.se/mottagningar/stockholm/vaccination-och-resa/
Konsultationsläkare Anna Ulgemo, Carl Granert
Sjuksköterskor Meta Bolinder