Om man har barn innebär det att man inför beslutet om utlandsstationering behöver göra avväganden i relation till barnens behov. Att leva utomlands kan vara berikande och utvecklande för den sociala kompetensen. Nya miljöer innebär möjlighet till nya kunskaper och erfarenheter.
I vissa åldrar, till exempel i förpuberteten och puberteten är barn känsligare inför förändringar. Det kan vara svårt både att lämna det välbekanta och möta en ny kultur, språk och skolsystem. Erfarenheten visar att barnen inte ska involveras i flyttplanerna förrän ett klart beslut om ort och datum för flyttningen finns. När beslutet är taget ska man noga förbereda sig och barnen. Det är viktigt att skaffa så mycket kunskap som möjligt om den nya miljön. Det är också viktigt att ta barnens eventuella rädsla och farhågor inför det nya på allvar.
Om du behöver diskutera dina funderingar kan du vända dig till personalkonsulenterna, som också vid behov kan förmedla kontakt med extern barnpsykolog för konsultation.