Förberedelser

Nu har du fått information om och kommit fram till om du uppfyller definitionen för medföljare i Regeringskansliets och UVA-avtalets mening (eller URA). Du kanske också har undersökt möjligheterna till tjänstledighet från ditt arbete. Förhoppningsvis har du även läst informationen under Medföljarens trygghet – om socialförsäkring, folkbokföring, arbetslöshetsförsäkring, pension, rätten till och regler för tandvård och sjukvård i Sverige. Skulle du inte ha gjort det så kommer här en påminnelse om att noga läsa den information som finns där.
Att det fungerar för barnen och att de är nöjda och glada är oerhört viktigt. Om barnen är skolpliktiga är plats i en bra skola på stationeringsorten en avgörande förutsättning för att ni ska kunna flytta till stationeringsorten. På vissa orter har det visat sig vara en mycket tidskrävande process med flera olika intyg (ofta på engelska) som i god tid ska skickas till skolan innan er ansökan om plats på skolan anses som fullständig och kan behandlas.
Det är mycket att förbereda inför flytten och det nya liv som ska byggas upp på stationeringsorten. Det finns också en hel del information som är bra att känna till. Varje utlandsmyndighet har en stationsrapport som ger information om levnadsförhållandena på stationeringsorten, både generella upplysningar om stationeringsorten och uppgifter som är av direkt intresse för utsänd personal och deras familjer. Tjänstepersonen har via RK:s intranät tillgång till alla stationsrapporter. Vid utlandsmyndigheten finns en kontaktperson för medföljarfrågor. Denna person är till för alla medföljare oavsett vilken myndighet den utsände tjänstemannen är anställd hos. För information om skolor på stationeringsorten, utöver vad som står i stationsrapporten, kan du kontakta den som ansvarar för medföljarfrågor på den nya stationeringsorten. Samma gäller för frågor om ev. arbetsmöjligheter för medföljaren.
För mer information om stationeringslandet kan du gå in på www.regeringen.se och i sökfältet skriva in landet. På www.swedenabroad.com hittar du utlandsmyndigheternas externa webbplatser.