Utbildning för medföljaren

Föreberedelseresa för medföljare inför utlandsstationering

Medarbetare och chefer på UD kan inför utlands- och omstationering besöka sin kommande arbetsplats under 2-5 dagar för att få en inblick i myndighetens verksamhet och i sina kommande arbetsuppgifter. Förberedelseresan kallas LIA-resa vilket står för Lärande i arbetet.
Medföljaren har möjlighet att delta i tjänstemannens LIA-resa under förutsättning att vederbörande uppfyller UVA:s definition av medföljare vid ansökan om resan. Medföljaren medges resa endast då den sker samtidigt som tjänstemannens. Förberedelseresan är ej utbytbar till annan familjemedlem.
Program ska upprättas av utlandsmyndigheten och godkännas av Personalenhetens grupp för utveckling och lärande (UD P UTV). Tid för bostadssökande samt besök på skolor kan ingå. Ansökan för förberedelseresan görs av tjänstemannen och ska sändas till UD P UTV

Utbildningar för medföljare

I UD:s digitala kurskatalog Kompetensportalen samlas alla utbildningar för både utsända och medföljare. För att få tillgång till Kompetensportalen som medföljare, mejla till ud.p.utv@gov.se. Medföljare kan delta i de lärarledda utbildningarna ”Praktisk information inför utlandsstationering” samt ”Utlandsstationering tillsammans med barn”. Den som önskar gå utbildning anmäler sig via Kompetensportalen. För vissa orter rekommenderas även deltagande i utbildningen ”Personlig säkerhet”.

Utbildningen ”Praktisk information inför utlandsstationering” omfattar en heldag. Under denna dag ges allmän information inför utlandsstationeringen och deltagarna har möjlighet att ställa frågor som rör praktiska förberedelser inför flytten utomlands. Ur innehållet: Utlandsvilllkor, genomgång av försäkringarna UVA och UVA-plus, flytt och flyttgods samt hälso- och sjukvård.

I Kompetensportalen finns även flera e-utbildningar som kan vara intressanta beroende på medföljares behov.

Språkutbildning för medföljare

UD P UTV ansvarar för kompetensutveckling i främmande språk för utrikesförvaltningens medarbetare inför utlands- och omstationering och i förekommande fall även för medföljande maka/make/sambo/partner. Medföljare erbjuds max 20 lektionstimmar. Språkstudierna finansieras av P UTV och kan antingen genomföras i Stockholm innan avresan, på nuvarande utlandsmyndighet vid omstationering, delas upp mellan Stockholm och stationeringsorten eller i sin helhet tas ut efter tillträdet på stationeringsorten. De senare alternativen ska utnyttjas inom ett år efter tillträdet.

Kontakt

Om du har frågor kan du kontakta P UTV på ud.p.utv@gov.se.