Avregistrering
Avregistrera bilen på Transportstyrelsens webbplats och begär restitution av bilskatt (när det är fråga om utresa från Sverige; i utlandet kan det gälla bil som inte varit diplomatregistrerad) och försäkring.
Bilförsäkring
Begär intyg om din bonusklass från ditt försäkringsbolag för beräkning av premien för din nya bilförsäkring. I många länder tas hänsyn till bonus endast om försäkringen avser helförsäkring, vilket bör framgå av intyget.
Inköp av bil/transport
Kontakta aktuell bilåterförsäljare (Tourist and Diplomat Sales) direkt. UD har inte längre några specialöverenskommelser med återförsäljare. Ett sådant inköp sker momsfritt vid stationering både inom och utanför EU. Bil räknas inte som flyttgods och transportkostnader för den ersätts därför inte. Gör upp med din flyttfirma eller bilförsäljaren om pris för transport av din bil. Om ditt bohag går med båt kan du komma överens med flyttfirman om samlastning av bohag/bil i container, men du reglerar kostnaden för transport av bilen direkt till flyttfirman. Transportkostnaden av bil kan variera starkt och bör övervägas mot kostnaden att köpa bil på stationeringsorten eller mot att sälja bilen. Kontakta ditt försäkringsbolag för transportförsäkring.
Införsel av bil
Om du ska ta med bil till den nya orten, bör uppgifter om exempelvis motornummer, chassinummer, färg, registreringsnummer, i god tid sändas till utlandsmyndigheten, eftersom det kan ta lång tid att få bilen utklarerad/registrerad.
Läs vad som står i stationsrapporten och/eller fråga din företrädare på den nya orten om tullfri bilinförsel medges och inom vilken tid.
Vid införsel av bil till Sverige var god se Transportstyrelsens hemsida.
Körkort
Svenskt körkort är giltigt i alla EES-länder (Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern, och Österrike). Ett giltigt svenskt körkort ska dessutom kunna bytas mot annat EES-lands körkort om man är permanent bosatt i landet.
För att täcka övergångsperioden kan det vara bra att skaffa ett så kallat internationellt körkort. Det internationella körkortet är endast en översättning av det svenska körkortet och utfärdas av Motormännens riksförbund (M), Kungliga automobilklubben (KAK), OK Marknads-service/Vi bilägare, Svenska motorcyklisters centralorganisation (SMC), Motorförarnas Helnykterhetsförbund (MHF) och Caravan Club of Sweden. Man ska således alltid ha med sig sitt svenska körkort. Det är lämpligt att ha det internationella körkortet när du kör bil till stationeringslandet, under semesterresor med bil, etc.
Internationellt körkort kan rekommenderas för den som ska köra fordon i länder utanför EES-området. I utomeuropeiska länder ansöker man i regel om ett inhemskt körkort efter ankomsten (i vissa länder kan inhemskt körkort vara en nödvändighet för att försäkringar ska gälla).
Läs mer på Transportstyrelsens och Trafikverkets gemensamma webbplats Körkortsportalen  där man samlat information och tjänster inom körkortsområdet.