Bostaden utomlands

Arbetsgivaren betalar  kostnaderna för bostaden i stationeringslandet inom en fastställd kostnadsram. Utlandsmyndigheten kan besvara frågor om vilka bostäder som står till buds. Tjänstemannen bör sända in blanketten ”Bostadsunderlag” (finns på Klaranätet) till utlandsmyndigheten. Av blanketten framgår bland annat familjesammansättning, särskilda önskemål och tillträdesdatum.
Ofta kan företrädarens bostad övertas, men i de fall då exempelvis familjesammansättning kräver större eller mindre bostad eller hyreskontrakt inte kan förlängas, bör utlandsmyndigheten vidta åtgärder för att hyra annan bostad. Om en utlandsmyndighet disponerar lediga bostäder i statsägda hyresobjekt, ska myndigheten i första hand anvisa dessa till den utsända personalen (reglerat i 3 § UF 2013:2).
De statsägda bostäderna utomlands ägs av Statens Fastighetsverk (SFV). Det rör sig främst om ambassadörsresidensen. UD FAST ansvarar för de statsägda bostädernas kontrakt och för hyran. Hos UD FAST finns ritningar endast på de statsägda bostäderna.
För de inhyrda bostäderna ansvarar i första hand utlandsmyndigheten, som varje budgetår disponerar ett ramanslag inom vilket bostäder hyrs enligt bostadsnormerna i RK:s tillämpningsbestämmelser för bostadskostnader (enligt 10 § UVA-avtalet)  och de särskilda kostnadsramar för personalbostäder som revideras årligen och som gäller för de flesta orter.

Möblemang

På de allra flesta orter hyrs bostäderna omöblerade och tjänstemannen tar med sig sina privata möbler. På vissa få orter är bostäderna statsmöblerade, så kallad basmöblering. I basmöbleringen ingår möbler, fast belysningsarmatur, gardiner, mattor och i förekommande fall trädgårdsmöbler. Följande orter har  statsmöblering: Abuja, Bagdad, Bamako, Islamabad, Juba, Kabul, Khartoum, Kinshasa, Ouagadougou och Pyongyang.

Representationsdelen i ambassadörsbostäderna är statsmöblerade, men inte den privata delen.

Hemförsäkring

Tänk på att förutsättningarna för din hemförsäkring förändras vid flyttning. Rådgör med ditt försäkringsbolag. Utlandshemförsäkring i svenskt försäkringsbolag bör tecknas före utresan.
Familjemedlem som ej är folkbokförd i Sverige omfattas inte av svensk utlandshemförsäkring. Observera att försäkringsvillkoren anger att den gäller för barn under 18 år. Barn som fyllt 18 år täcks inte av utlandshemförsäkringen – stäm av med ditt försäkringsbolag vad som gäller och teckna extra försäkring med motsvarande skydd.
Eftersom hemförsäkringar normalt inte har giltighet vid krig, krigsliknande händelser, inbördeskrig, revolution eller uppror, är det viktigt att se över sin inventarielista över bohag och komplettera med sådant som tillkommit senare. Läs om Regler i särskilda fall, Force Majeure och andra undantag i villkoren för din utlandshemförsäkring.