Medföljarens trygghet

För dig som medföljare innebär en utlandsstationering oftast en större omställning än för den utsände tjänstemannen som fortsätter att arbeta. Inför utlandsstationeringen bör du informera dig mer ingående i frågor som socialförsäkring, sjukpenninggrundande inkomst (SGI), arbetslöshetsförsäkring, pension, folkbokföring, hälso- och sjukvård i Sverige och i stationeringslandet och övriga försäkringsfrågor.
Inledningsvis är det bra att känna till att det finns vissa undantag i svensk lagstiftning för statsanställda och deras familjemedlemmar i samband med utlandsstationering. Det gäller inkomstskattelagen, folkbokföringslagen, socialförsäkringsbalken och lagen om arbetslöshetsförsäkring.  Du bör även känna till EU-förordning 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen.  För utsända och familjemedlemmar som flyttar till EU/EES/Schweiz gäller nämligen denna EU-förordning framför vår nationella lagstiftning, dvs Socialförsäkringsbalkens särregel är inte tillämplig för en UD-tjänsteman och dennes familj när det handlar om flytt för stationering inom EU/EES/Schweiz och inte heller gäller Wienkonventionens paragraf 31 på samma sätt som för stationeringar utanför EU/EES/Schweiz.
Lathund viktig lagstiftning för UD-familjen
Tänk också på att när du talar med Skatteverket, Försäkringskassan, A-kassan eller t ex ska teckna utlandshemförsäkring tydligt informera om att du och din familj under er utlandsvistelse omfattas av särregler i lagen för gruppen ”statsanställda och deras familjemedlemmar” som innebär att ni fortsatt är folkbokförda i Sverige och att ni i normalfallet anses bosatta i Sverige under hela utlandsvistelsen.