Svenska språket

Skolverkets hemsida finns information om svenska skolor i utlandet,  Europaskolor, distansundervisning, kompletterande undervisning i svenska och svenska sektioner vid nationella eller internationella skolor. Ytterligare information finns på SUF:s, Svensk Utlandsundervisnings Förening, webbplats.
Svenska kan läsas på distans via Sofiaskolan (högstadiet åk 6-9) eller Värmdö gymnasium (gymnasienivå). Skolorna följer svensk läroplan och ger betyg enligt svenskt betygssystem som ger behörighet till högre studier i Sverige. Läs mer på www.sofiadistans.nu eller www.varmdodistans.se
Barn i utlandet som studerar vid utländsk skola kan behöva ta kompletteringskurser i svenska för att försäkra sig om ämnesbehörighet vid framtida högre studier i Sverige. TISUS (Test i svenska för universitets- och högskolestudier) är ett behörighetsgivande test i svenska, som är avsett för studenter med utländsk gymnasieutbildning som söker till högskoleutbildning i Sverige. Ta kontakt med institutionen för svenska och flerspråkighet på Stockholms universitet.