Sysselsättning på stationeringsorten

Beroende på vilken del av världen du ska flytta till, varierar möjligheterna att finna sysselsättning på stationeringsorten.  På vissa orter är valmöjligheterna många, medan utbudet på andra orter är betydligt smalare och du får inrikta dig på distansstudier, volontärarbete eller satsa på en hobby.  Möjligheterna att arbeta på distans har ökat markant efter Corona-pandemin. Det är en fördel att redan innan ni flyttar undersöka hur möjligheterna ser ut på just din stationeringsort så att dina förväntningar ligger på rätt nivå.
Genom stationsrapporten och kontakt med ambassadens kontaktperson för medföljarfrågor eller annan tjänsteman på ambassaden kan du redan på förhand få fram information om arbetsmöjligheter, studier eller annat.  Ett annat tips är att kontakta andra medföljare på orten eller med tidigare erfarenhet från orten.

Nätverk för expats
Om du inte redan tidigare är med i Internations, Expatriate Community for Expats worldwide, så kan det vara värt att undersöka om de har en grupp för expats på just din stationeringsort  Genom Internations kan du bl a träffa nya vänner, nätverka, få del av information samt delta i olika aktivieter – sport, kultur etc – som de anordnar.