Kontakt Stockholm

Kontaktpersoner Stockholm
Medföljarhandläggare UD P P
Åsa Karén Persson tel. +46 761366305 (
asa.karen.persson@gov.se
Besöksadress  Malmtorgsgatan 3, plan 4, Stockholm
Postadress Utrikesdepartementet, 103 39 Stockholm
Personalkonsulenterna på UD
Hanna Klum tel. 08-405 1659, 070-549 66 59
hanna.klum@gov.se
Maria Blom tel 08-405 3110, 070-344 73 82
maria.blom@gov.se
Språkutbildning och övrig utbildning för medföljare inför utlandsstationering  UD P UTV
Max Adler Ring tel. 073-8008814
Irene Katzman tel. 070-9710945
irene.katzman@gov.se
Flyttningar UD FAST
Cecilia Selberg 55306
072-5259017
cecilia.selberg@gov.se
RK/UD-Sida Läkarmottagning
För besök på mottagningen är tidsbokning obligatorisk. Vid kontakt med läkarmottagningen, som kan ske via telefon, e-post, fax eller brev, ska du alltid uppge personnummer.
Mottagningen är öppen vardagar kl 08.30-16.00 (lokal svensk tid). Under övrig tid upprätthålls beredskapstjänst som nås via tjänstgörande sjuksköterska.
Adress:  Olof Palmes Gata 9, plan 4., 111 37 Stockholm
Telefon: 010-601 03 10 (mottagning och beredskapstelefon)
Telefax: 010-601 01 97
E-post: udsida.med@cityakuten.se
Konsultationsläkare Anna Ulgemo, Carl Granert
Sjuksköterskor Meta Bolinder
Läkarsekreterare Barbro Lundin