Flyttning och flyttgods till Sverige

Samma rutin gäller både vid flyttning till och från Sverige i samband med utlandsstationering och även vid förflyttning mellan två utlandsmyndigheter. Läs därför informationen här. Rådgör gärna med UD:s fastighetsenhet UD FAST.
Inventarieförteckning är inte längre nödvändigt för försäkringen. Kammarkollegiet försäkring täcker  transporterad egendom till ett sammanlagt högsta värde av 800 000 SEK. Flyttgodsförsäkringen gäller även för tillfällig magasinering av flyttgods under upp till 60 dagar

Svenska tullbestämmelser vid hemkomst
Tullverket ger bra information för dig som har frågor om återvändande till Sverige, import, registrerings- och trafikförsäkringshandlingar gällande import av bil, alkohol/tobak med mera. Läs mer på Tullverkets webbplats. Försäkran för flyttsakstullfrihet måste alltid fyllas i vid hemkomsten när du flyttar från land utanför EU.