Sjukvård i Sverige

Folkbokförd i Sverige
Genom att du under utlandsstationeringen fortsatt är folkbokförd i Sverige har du rätt till vård på samma villkor som övriga invånare när du tillfälligt besöker Sverige. Du betalar endast den vanliga patientavgiften, resten av summan betalas av ditt hemlandsting – i normalfallet Stockholms läns landsting. På webbplatsen 1177 Vårdguiden finns ytterligare information om Vad gäller när du söker vård i Stockholm samt om Patientlagen.
Ej folkbokförd i Sverige
Sveriges Kommuner och Landsting ger information om regelverk och avgifter för utlandssvenskar, utländska medborgare m fl personer som inte är folkbokförda i Sverige och där det därför inte finns ett hemlandsting som står för vårdkostnaden.
Svensk medborgare, som inte är folkbokförd, och behöver akut vård vid besök i Sverige betalar samma avgift som bosatta inom landstinget. En förutsättning för subventionerad akut vård bör vara att den söks i det landsting där vårdbehovet uppkom. I annat fall får patienten själv betala hela vårdkostnaden. För information om kostnad för planerad vård hänvisas till handboken ovan.
En utlandsfödd medföljare som gifter sig med en utsänd tjänsteman kan inte folkbokföras förrän han eller hon faktiskt flyttar till Sverige och planerar att bo här i ett år eller mer.
Observera att vare sig UD eller Kammarkollegiet ersätter sjukvårdskostnader i Sverige för familjemedlemmar.
Bra att känna till:
Sjukvårdsförmånen – dvs rätten till subventionerad sjukvård i Sverige – är baserad på folkbokföringen och det är landstingen som står för kostnaden utöver patientavgiften. Sjukvård på nationell nivå i Sverige är alltså inte en del av socialförsäkringen. Men i EU-sammanhang – genom EU-förordning 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen – blir vårdförmånen en socialförsäkringsfråga och hanteras då av Försäkringskassan.