Flytta hem till Sverige

Inför flytten hem till Sverige underlättar det om ni i god tid startar med förberedelserna. Beroende på hur länge man varit utlandsstationerad får man ställa in sig på att det blir en omställningsperiod av varierande längd och komplikation när man flyttar hem.  Både du och dina familjemedlemmar har förändrats under de år ni bott utomlands och påverkats av den omgivning ni levt i.

Barnen kan ibland uppleva att ingen av de nya kompisarna är intresserade av att lyssna när de vill berätta om sina annorlunda erfarenheter från utlandsvistelsen.  Kanske kompisarna i skolan till och med blir irriterade och tycker att ditt barn försöker göra sig märkvärdig. Även om man såg fram emot att flytta hem till Sverige kanske man vissa dagar upplever att det inte blev som man förväntat och hoppats.

Det är många praktiska saker att ordna – kanske har ni ingen egen bostad att återvända till och känner att det måste ordnas innan ni kan söka dagisplats eller skolplats för barnen. Du som medföljare måste kanske börja med att samtidigt söka arbete.

Även om ni inte vet säkert om det blir flytt till en ny stationeringsort eller hem till Sverige så tänk på att ansökningar till förskola och grundskola inför höstterminen görs tidigt på året. T ex börjar Stockholms stad redan i februari med planeringen av förskoleplatserna inför höstterminen. Om du skickar in din ansökan i början av året har du därför större chans att få plats på den förskola du önskar.