Vårens utbildningar

Personalenhetens grupp för utveckling och lärande har schemalagt följande utbildningar i vår som medföljare kan delta i:

Praktisk information inför utlandsstationering: 6 mars och 2 maj

Utlandsstationering med barn: 24 april,  7 maj, 20 maj, 11 juni

För att få tillgång till kompetensportalen där du kan anmäla ditt deltagande maila ud.p.utv@gov.se