Vårens utbildningar

Personalenhetens grupp för utveckling och lärande har schemalagt följande utbildningar i vår som medföljare kan delta i:

Praktisk information inför utlandsstationering: 8 mars, 20 april, 25 maj

Utlandsstationering med barn: 13 mars (Sidas regi), 5 april (UD:s regi), 24 april (Sidas regi), 22 maj (UD:s regi)

För att få tillgång till kompetensportalen där du kan anmäla ditt deltagande maila ud.p.utv@gov.se