Bättre förutsättning för utsänd statlig personal

Utrikesdepartementet tillsatte i höstas utredning för att titta på möjligheter till vissa förbättringar för utsänd personal och familjemedlemmar. Bland annat tittar man närmare på Försäkringskassans bedömningar av ansökan om S1-intyg inom EU och ESS. En annan viktig fråga som ligger i uppdraget är att titta på förfarandet av ansökningar om uppehållstillstånd och svenskt medborgarskap för medföljare. Resultatet av utredningen ska presenteras i slutet av maj. Läs uppdragsbeskrivningen här