Högerspalt

Senaste nytt

Utredningen "Ett trygghetssystem för alla" som bland annat gäller den sjukpenniggrundande inkomsten (SGI) har nu lämnat sitt betänkande Läs mer Nu finns vissa sidor översatta till engelska - du hittar dem vi länken ovan (English) Vi har samlat en del information samt några tips från medföljare här

Read More

Utredning om SGI

Utredningen ”Ett trygghetssystem för alla” som bland annat gäller den sjukpenniggrundande inkomsten (SGI) har nu lämnat sitt betänkande. Betänkandet är nu ute på en remissrunda och remissinstanserna ska inkomma med svar senast 22 december 2023. Se remissinstanserna här Utredning om SGI (Sjukpenninggrundande inkomst) 2017 presenterades Utredningen om svensk social trygghet i en internationell värld (SOU 2017:05). Utredaren lade i sitt…

Read More

Kontakperson på arbetsförmedlingen

Det finns nu en kontaktperson på arbetsförmedlingen för hemkommande medföljare. Till henne kan man vända sig för vägledning och råd. Kontaktuppgifter: Ida SalmiArbetsförmedlareArbetsförmedlingen|Lokal arbetsmarknad | Stockholm Stad City FE 8061 107 67 Stockholm | Besök: Rosterigränd 10 Telefon: 010-488 17 33 | Växel: 0771-60 00 00 arbetsformedlingen.se mail: ida.salmi@arbetsformedlingen.se Läs mer om att söka arbete

Read More

Ansöka om uppehållstillstånd för utländsk medföljare

Ett kriterium för en ansökan om uppehållstillstånd på grund av anknytning har varit att anknytningspersonen är bosatt i Sverige. Nu meddelar Migrationsverket att om man kan visa på konkreta bosättningsplaner i Sverige går det att ansöka och beviljas tillstånd innan anknytningspersonen, i det här fall diplomaten, flyttar hem. Läs mer om att flytta till Sverige

Read More

Oktobercitatet

Regelverket som styr utrikesförvaltningen när det gäller familjemedlemmar är inte alltid anpassat till de förhållanden som råder. UD ska vara en familjevänlig arbetsgivare”. Utrikesminister Tobias Billström, oktober 2022

Read More