Jul- och nyårshälsning 2024 – New Year Greeting

Christmas and New Year Greeting 2024

Öppna som PDF

Kära medföljare,

Jag hoppas att ni som är nya i rollen som medföljare till någon av UD:s utsända diplomater har landat väl, och att ni som redan är erfarna också känner att ni är på en bra plats både i livet och geografiskt.  Här kommer en liten summering av vad som hänt under det gångna året gällande de frågor som berör er.

Liksom tidigare år har det kommit in ett jämnt flöde av frågor, både från medföljare och tjänstemän. Det har rört sig exempelvis om ersättning för språkundervisning, önskemål om stöd till barn som under utlandsstationeringen omfattas av LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) och möjlighet för utländska medföljare att få svenskt diplomatpass. Frågor kring distansarbete har varit frekventa. Det är ju en möjlighet som har öppnat sig mer och mer och det finns flera exempel på medföljare vars arbetsgivare har medgivit distansarbete från utlandet – RK är en av dessa. Vi räknar med att Arbetsgivarverket inom kort kommer med en positiv inriktning i frågan. Distanslösningarna är dock inte alltid helt utan komplikationer och individuella bedömningar görs när det gäller beskattning och sjukförsäkringstillhörighet. Varje enskild situation måste också bedömas från arbetsgivaren utifrån verksamhetens behov.

Många frågor har handlat om försäkringskassetillhörighet, främst inom EU, EES och Schweiz. Där har vi haft glädje av UD:s kontaktperson på Försäkringskassan, Malin Bekkebråten, som är väldigt hjälpsam. Vårt kontaktnät på Försäkringskassan har vidgats med bland annat representanter från rättsavdelningen och vi har en pågående dialog, där också övriga berörda departement inom Regeringskansliet är involverade, gällande de så kallade S1-intygen som förekommer inom EU/EES, Schweiz och Storbritannien. De medarbetare och medföljare som nu är ålagda att ansöka om ersättning hos Försäkringskassan drabbas av orimligt långa handläggningstider. En lösning har uppnåtts med Kammarkollegiet som innebär att man därifrån kan få ersättning för höga utlägg för sjukvård i väntan på Försäkringskassans handläggning. Men en enklare lösning är önskvärd.

Alla de frågor som kommer till personalenheten tas omhand på det ena eller andra sättet. Vissa måste vi dock ta vidare inom RK eller till någon utomstående myndighet.

Utredningen ”Ett trygghetssystem för alla – översyn av regelverket för sjukpenninggrundande inkomstsom påbörjades hösten 2021är nu avslutad och betänkandet är ute på remiss till den 22 december. Det förslag vi hoppas ska få genomslag i riksdagen så småningom är att medföljare vid återkomsten till Sverige ska få tillbaka den SGI som förlorats under tiden utomlands.

Flera ambassader har under året haft medföljarmöten och delat idéer och tankar som uppkommit, vilket vi på personalenheten sätter stort värde på. Alla tankar och synpunkter från er är mycket välkomna.

En annan utredning som berör medföljarna är bokstavsutredningen ”Bättre förutsättningar för utsänd statlig personal” där bland annat frågan om uppehållstillstånd och medborgarskap för icke-svenska medföljare tas upp. Den ska redovisas i juni 2024.

När det gäller de bilaterala avtalen som tillåter yrkesutövning för medföljare på stationeringsorten är rörelserna fortsatt långsamma. Ett avtal har undertecknats under året och för ett annat återstår nu endast översättning och signering.  Ytterligare ett par avtal befinner sig på lite olika ställen i processen.

Jag och hela personalenheten önskar nu er alla en riktigt fin jul och hoppas att ni som arbetar får en skön återhämtning och ni som inte yrkesarbetar fortsätter att njuta av friheten och de möjligheter som livet som medföljare ger.


Åsa Karén Persson