SAK – Föreningen för medföljare inom Utrikesförvaltningen

SAK föreningen
SAK är en intresseförening för makar, sammanboende och partners till de anställda inom utrikesförvaltningen. Kvinnor och män, svenskar och utlandsfödda är medlemmar i föreningen.
Sedan 1961 har SAK varit en aktiv röst åt medföljargruppen och bevakat medföljarnas intressen på både lokal och internationell nivå. Föreningen hette ursprungligen Sophia Albertina Klubben efter namnet på den prinsessa som under 1700-talet lät bygga Arvfurstens Palats vid Gustav Adolfs torg i Stockholm.
Vid sitt senaste styrelsemöte sommaren 2015 beslutade styrelsen och närvarande medlemmarna att avveckla SAK. Föreningen och dess hemsida avvecklas fram till sommaren 2016 när det andra och slutgiltiga beslutet om nedläggning ska tas enligt stadgan.
SAK är medlem i den europeiska medföljarorganisationen EUFASA, European Union Foreign Affairs Spouses’ Association. Läs mer om EUFASA på deras webbplats.
 
Kontakta SAK
E-post: info@sakspouses.org
Hemsida: www.sakspouses.org
Facebook: www.facebook.com/pages/SAK/269210116443025
 
Med flaggan i bagaget
Boken SAK-kunskap 2013; Med flaggan i bagaget är skriven av medföljare för medföljare.
Boken är skriven av medföljare med lång erfarenhet och ur innehållet kan bl a nämnas; före avresan, diplomatlivet, till en ny värld, barnen, vett och etikett samt hemkomsten. Uppdateringen inkluderar reflektioner om diplomatlivet från sex medföljare som har varit utomlands i många år och ett nytt kapitel på engelska – ”Sweden for newcomers”.
Beställning av boken görs hos SAK-föreningen på mailadress info@sakspouses.org.