Medföljarhandläggaren

Familje- och medföljarfrågorna är integrerade i utrikesförvaltningens personalarbete. Vid UD:s personalenhet finns sedan 1 september 2022 en återinrättad befattning – medföljarhandläggaren – för samordning av dessa frågor.  Varje utlandsmyndighet ska ha en kontaktperson för medföljarfrågor.

Utrikesförvaltningens (UF) arbete inom familje- och medföljarområdet innefattar:

 • att på strategisk nivå bevaka lagstiftning och regelverk på områden som har betydelse för UF-familjerna
 • att underlätta för medföljare att finna aktuell information som är relevant för UF-familjernas specifika situation och
 • att ge medföljarna verktyg för eget agerande

Medföljarhandläggaren på UD:s personalenhet ska

 • Bevaka och driva frågor av betydelse för medföljare.
 • Hålla kontakt med och förse kontaktpersonerna för medföljarfrågor på utlandsmyndigheterna med relevant information.
 • Ansvara för den externa hemsidan för medföljare spouses.se och se till att relevant information är publicerad.
 • Besvara frågor från medföljare alternativt hänvisa till rätt instans.
 • Delta i utresekurser som anordnas på UD under våren.
 • Ansvara för och samordna förhandlingar om bilaterala avtal om arbetstillstånd för medföljare.
 • Skriva olika intyg för medföljare (t ex för A-kassan) och för barn (i samband med ansökan till skola).

Kontaktperson för medföljarfrågor på utlandsmyndigheten

Varje utlandsmyndighet utser en kontaktperson för medföljarfrågor vars uppgift är att 

 • vara informationskälla för samtliga medföljare till utsända på stationeringsorten
 • vidareförmedla mejlad information från Stockholms medföljarhandläggare till medföljarna på stationeringsorten
 • vid behov ordna informationsmöten för medföljare på orten
 • vara behjälplig vid förhandlingar om bilateralt avtal om arbetstillstånd för medföljare
 • ha kännedom om arbetsmöjligheter i stationeringslandet
 • ha kännedom om skolor för medföljande barn i stationeringslandet 
 • vara behjälplig vid introduktionen av medföljande under LIA-resa
 • att på strategisk nivå bevaka lagstiftning och regelverk på områden som har betydelse för UF-familjerna
 • att underlätta för medföljare att finna aktuell information som är relevant för UF-familjernas specifika situation och
 • att ge medföljarna verktyg för eget agerande

Handläggare för medföljarfrågor är sedan 1 september 2022 Åsa Karén Persson (asa.karen.persson@gov.se) tel. +46 761366305 ank. 50622