Yearly Archives: 2023

Utredning om SGI

Utredningen ”Ett trygghetssystem för alla” som bland annat gäller den sjukpenniggrundande inkomsten (SGI) har nu lämnat sitt betänkande. Betänkandet har varit ute på remiss fram till 22 december 2023. Remissanalysen är nu färdig och ska presenteras för den politiska ledningen. Se remissinstanserna här Utredning om SGI (Sjukpenninggrundande inkomst) 2017 presenterades Utredningen om svensk social trygghet i en internationell värld (SOU…

Read More

Kontakperson på arbetsförmedlingen

Det finns nu en kontaktperson på arbetsförmedlingen för hemkommande medföljare. Till henne kan man vända sig för vägledning och råd. Kontaktuppgifter: Ida SalmiArbetsförmedlareArbetsförmedlingen|Lokal arbetsmarknad | Stockholm Stad City FE 8061 107 67 Stockholm | Besök: Rosterigränd 10 Telefon: 010-488 17 33 | Växel: 0771-60 00 00 arbetsformedlingen.se mail: ida.salmi@arbetsformedlingen.se Läs mer om att söka arbete

Read More

Ansöka om uppehållstillstånd för utländsk medföljare

Ett kriterium för en ansökan om uppehållstillstånd på grund av anknytning har varit att anknytningspersonen är bosatt i Sverige. Nu meddelar Migrationsverket att om man kan visa på konkreta bosättningsplaner i Sverige går det att ansöka och beviljas tillstånd innan anknytningspersonen, i det här fall diplomaten, flyttar hem. Läs mer om att flytta till Sverige

Read More