Kontakperson på arbetsförmedlingen

Det finns nu en kontaktperson på arbetsförmedlingen för hemkommande medföljare. Till henne kan man vända sig för vägledning och råd.

Kontaktuppgifter:

Ida Salmi
Arbetsförmedlare
Arbetsförmedlingen|Lokal arbetsmarknad | Stockholm Stad City
FE 8061 107 67 Stockholm | Besök: Rosterigränd 10

Telefon: 010-488 17 33 | Växel: 0771-60 00 00

arbetsformedlingen.se

mail: ida.salmi@arbetsformedlingen.se

Läs mer om att söka arbete