Author page: admin

Vårens utbildningar

Personalenhetens grupp för utveckling och lärande har schemalagt följande utbildningar i vår som medföljare kan delta i: Praktisk information inför utlandsstationering: 6 mars och 2 maj Utlandsstationering med barn: 24 april,  7 maj, 20 maj, 11 juni För att få tillgång till kompetensportalen där du kan anmäla ditt deltagande maila ud.p.utv@gov.se

Read More

Bättre förutsättning för utsänd statlig personal

Utrikesdepartementet tillsatte i höstas utredning för att titta på möjligheter till vissa förbättringar för utsänd personal och familjemedlemmar. Bland annat tittar man närmare på Försäkringskassans bedömningar av ansökan om S1-intyg inom EU och ESS. En annan viktig fråga som ligger i uppdraget är att titta på förfarandet av ansökningar om uppehållstillstånd och svenskt medborgarskap för medföljare. Resultatet av utredningen ska presenteras…

Read More

Medföljarenkät

198 medföljare svarade på den enkät som skickades ut i början av året. Resultatet innehöll en blandning av sött och salt – både positivt och negativt. Många viktiga synpunkter fördes fram som personalenheten tar till sig.

Read More

Medföljandetillägg 2024

Högstbelopp (kr/mån) för medföljandetillägg är 16 712 kr per månad under 2024. I 11 kap 21 § Inkomstskattelagen regleras skattefrihet för ersättning eller förmån som avser ”medföljandetillägg för make, maka eller sambo som på grund av stationeringen går miste om egen förvärvsinkomst till den del tillägget inte överstiger en tolftedel av tre och ett halvt prisbasbelopp per månad”. Om den…

Read More