Author page: admin

Vårens utbildningar

Personalenhetens grupp för utveckling och lärande har schemalagt följande utbildningar i vår som medföljare kan delta i: Praktisk information inför utlandsstationering: 8 mars, 20 april, 25 maj Utlandsstationering med barn: 13 mars (Sidas regi), 5 april (UD:s regi), 24 april (Sidas regi), 22 maj (UD:s regi) För att få tillgång till kompetensportalen där du kan anmäla ditt deltagande maila ud.p.utv@gov.se

Read More

Medföljarhandläggarens jul- och nyårsbrev (also in English)

Read the letter in English Kära medföljare, Året närmar sig sitt slut och min första termin som medföljarhandläggare likaså. Här kommer en liten summering av som hänt på området och vad som är i pipeline. En antal medföljare och medarbetare har kontaktat mig i olika frågor, varav de flesta har rört sig om distansarbete och försäkringskassetillhörighet. Jag har också hört…

Read More

Ansöka om uppehållstillstånd för utländsk medföljare

Ett kriterium för en ansökan om uppehållstillstånd på grund av anknytning har varit att anknytningspersonen är bosatt i Sverige. Nu meddelar Migrationsverket att om man kan visa på konkreta bosättningsplaner i Sverige går det att ansöka och beviljas tillstånd innan anknytningspersonen, i det här fall diplomaten, flyttar hem. Läs mer om att flytta till Sverige

Read More

Utredning pågår om SGI (Sjukpenninggrundande inkomst)

2017 presenterades Utredningen om svensk social trygghet i en internationell värld (SOU 2017:05). Utredaren lade i sitt betänkande fram ett antal förslag varav ett gällde ett förbättrat SGI-skydd för medföljare till utsända i statens tjänst. För ett år sedan tillsatte Socialdepartementet en utredning med syfte att göra en ”Översyn av regelverket för sjukpenninggrundande inkomst för ökad trygghet och förutsebarhet”. I…

Read More

Oktobercitatet

Regelverket som styr utrikesförvaltningen när det gäller familjemedlemmar är inte alltid anpassat till de förhållanden som råder. UD ska vara en familjevänlig arbetsgivare”. Utrikesminister Tobias Billström, oktober 2022

Read More